Rozmiar czcionki:
A
A
A
Kontrast:
a
a
a
a

Raport z badania „Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową” Fundacji Avalon

Fundacja Avalon, jedna z największych organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, zaprezentowała drugą część raportu z badania pt. “Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową". Badanie przeprowadzone zostało w ramach Projektu Sekson, przez SW RESEARCH z osobami z niepełnosprawnością ruchową, ich rodzicami, osobami partnerskimi i lekarzami specjalistami.

Celem badania było dokonanie analizy najbliższego otoczenia OzN w zakresie dostępu do szeroko rozumianej wiedzy o seksualności, w tym w dostępności usług związanych ze zdrowiem intymnym. 

Niepełnosprawność u mężczyzn ma większy wpływ na sferę seksualną

Dla mężczyzn niepełnosprawność częściej niż dla kobiet jest czynnikiem wpływającym na sferę seksualną (kobiety - 23%, mężczyźni - 35%) oraz sferę związków (kobiety - 15%, mężczyźni - 22%). Mężczyźni również częściej niż kobiety odczuwają zależność od sprzętu wspierającego ich codzienne funkcjonowania np. wózka inwalidzkiego (kobiety - 30%, mężczyźni - 41%). W kwestii ograniczeń w realizowaniu potrzeb seksualnych, te w nieco większej mierze dotyczą mężczyzn (zdecydowanie odczuwa je 19% kobiet i 33% mężczyzn).

 - mówi Żaneta Krysiak, Kierowniczka Projektu Sekson Fundacji Avalon.

Rodzicielstwo i akceptacja niepełnosprawności u większości ojców dzieci z niepełnosprawnością, jak i samych mężczyzn niepełnosprawność zazwyczaj wywołuje frustrację i silne negatywne emocje, z którymi nie zawsze są w stanie sobie poradzić. W przypadku ojców poruszona została także kwestia braku lub ograniczenia sprawności w kontekście postrzegania niepełnosprawności dziecka jako kwestii niemożności poradzenia sobie w czynnościach, do których potrzebna jest siła i sprawność fizyczna. Z kolei kobiety z niepełnosprawnością mocniej odczuwają pozytywny wpływ wychowania i relacji z rodzicami w procesie zaakceptowania niepełnosprawności i zmian w ciele z nią związanych. Matki osób z niepełnosprawnościami bez wątpienia bardziej emocjonalnie postrzegają sytuację swoją i swoich dzieci. Uświadamiają sobie jak ważne jest odnajdywanie dobrych stron w sytuacjach życiowych, radość z każdego dnia spędzonego z dzieckiem, dostrzeganie postępów w jego rozwoju. 

Asystencja osobista - znaczenie dla osób z niepełnosprawnością

Asystent osobisty to pracownik pomocy społecznej, będący wsparciem dla osoby chorej lub niepełnosprawnej w codziennym życiu. Wśród badanych zaledwie 12% korzysta z usług takiej osoby.Oczekiwania wobec asystentów osobistych są różne, na pewno taka usługa powinna być dostępna w dużo większym zakresie niż aktualnie i na bardziej elastycznych zasadach. Kobiety widzą asystenta jako "niewidzialną pomoc", mężczyźni są bardziej skłonni traktować taką osobę jak przyjaciela.Asystenci postrzegani są jako osoby, które mogłyby nie tylko wesprzeć niezależne życie osoby z niepełnosprawnością ruchową, ale wpłynąć również pozytywnie na relacje w związku. Dzięki ich obecności partnerzy nie musieliby wchodzić w rolę osoby opiekującej się a także mogliby utrzymać aktywność zawodową, zaś osoba z niepełnosprawnością zachować większą niezależność.

Przytoczone wnioski z badań pokazują, że osoby z niepełnosprawnościami to grupa mocno dyskryminowana w Polsce i w tym kontekście ważne są działania na rzecz równego traktowania i respektowania ich praw. Projekt Sekson Fundacji Avalon wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i realizuje wciąż nowe inicjatywy, takie jak chociażby cykliczne spotkania filmowe w Muzeum Żydów Polskich POLIN "MOVIE-MY NA GŁOS", podczas których poza seansem filmowym organizowane są także dyskusje wokół tematu niepełnosprawności, seksualności, praw człowieka. Natomiast w październiku tego roku odbędzie się już IV edycja Konferencji Sekson. Tegorocznym tematem rozważań będzie ciało i cielesność w ujęciu interdyscyplinarnym. Całość działań Projektu jest nastawiona na zmianę społecznego postrzegania seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową.

***

Projekt Sekson powstał w 2019 roku, ma na celu rzetelne edukowanie w obszarze seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach projektu powstała platforma edukacyjna www.sekson.pl, Mapa Dostępności - wyszukiwarka dostosowanych gabinetów i /specjalistów z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzone są także spotkania live oraz cykl wywiadów #wyłączamytabu #włączamywiedzę ze specjalistami i osobami z niepełnosprawnościami. Co roku organizowana jest konferencja Sekson poświęcona seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową.