Rozmiar czcionki:
A
A
A
Kontrast:
a
a
a
a

Informacja o realizacji projektu "Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy"

W marcu 2020 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu „Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.02-12-0490/19 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 902 967,08 zł. Wartość dofinansowania wynosi: 1 751 327,20 zł.

Głównym celem projektu jest utworzenie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych zlokalizowanego w gminie Michałowice, zwiększającego dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów na terenie 4 gmin (Gmina Michałowice, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gmina Miejska Kraków, Gmina Zielonki). Celem dodatkowym jest utworzenie dedykowanego serwisu www wspierającego realizację działań informacyjno-edukacyjnych zarówno opiekunów nieformalnych, jak również kadr systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi. W ramach wsparcia edukacyjno-doradczego centrum będzie oferować organizację grup wsparcia zarówno w formie spotkań, jak i wirtualnego czata/forum, opiekę i szkolenia zwiększające m.in. kompetencje opiekuńcze, poradnictwo indywidualne. Projekt przewiduje także realizację usług odciążeniowych umożliwiając całodobową, profesjonalną opiekę w konkretnych sytuacjach opiekuńczych oraz zwiększenie dostępu do sprzętu medycznego itp. poprzez stworzenie wirtualnej wyszukiwarki takiego sprzętu. Projekt adresowany jest potencjalnie do wszystkich osób niesamodzielnych bez względu na przyczyny ich niesamodzielności lub wiek, a także do ich opiekunów nieformalnych mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa małopolskiego. Udzielane w ramach projektu wsparcie świadczone będzie na obszarze MOF Krakowa. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości płci zapewniając równy dostęp kobiet i mężczyzn.   Projekt realizują w partnerstwie:   Grupa Interia sp. z o.o. sp. k.   Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego   Gmina Kocmyrzów - Luborzyca   Fundacja Uskrzydleni Wiekiem   Fundacja Wspierania Rodzin Pogodna Przystań